LADIES GO ORIENTACINIO-PRAMOGINIO RALIO TAISYKLĖS

 1. BENDRA INFORMACIJA. REGISTRACIJOS FORMA. STARTINIS MOKESTIS.

 

1.1. Ladies Go orientacinis-pramoginis ralis vykdomos laikantis šio reglamento ir taisyklių, prieš kiekvieną etapą skelbiamų papildomų nuostatų ir organizatoriaus biuletenių.


1.2. Renginį  organizuoja Ladies Go – vairuojančių moterų judėjimas.

1.3. Oficialus renginio tinklapis www.ladiesgo.lt

 

1.4  Ladies GO 2023 orientacinis-pramoginis ralis yra 1-asis Nacionalinių Vairuojančių Moterų Varžybų 2023 etapas. Pagrindinis šio etapo tikslas – įveikti maršrutą vadovaujantis pramoginio-orientacinio ralio knyga, pagal nurodytą laiko normą, laikytis nustatyto vidutinio greičio bei atlikti rungtis, susijusias su autosportu, vairavimu, taip pat Roadgames programėlėje pateiktas užduotis.  Nugalės tas ekipažas, kurio laiko suma bus pati mažiausia.

1.5.  Norint užsiregistruoti į NVMV2023 1-ąjį etapą,   pildoma elektroninė ekipažo registracijos forma https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTBAFy_QzgGHDhrE4b4FrS9M2ZO8CCna9rX-U9wejs8JGZNQ/viewform

arba Ladies Go puslapyje paspaudus ant mygtuko Registracija į varžybas.

Registracija yra  patvirtinama tuomet, kai yra sumokamas ekipažo startinis mokestis. Organizatorius komandos registracijos formoje nurodytu el. paštu patvirtina ekipažo registraciją. Ekipažas turi teisę keisti ekipažo sudėtį, pavadinimą ir patikslinti informaciją iki renginio likus ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų. Po šio termino informacija apie ekipažą nekeičiama ir patikslinta galės būti tik administracinės komisijos metu, tačiau tokiu atveju Organizatorius neįsipareigoja pakeisti visą informaciją ir rezultatų psl. Ekipažui užpildžius tik elektroninę registracijos formą, bet nepervedus startinio mokesčio iki numatytos datos – registracija skaitoma negaliojanti.

Registracija į NVMV2023 1-ąjį etapą stabdoma balandžio 27 d. arba pasiekus  maksimalų ekipažų skaičių.

 

1.6.  NVMV2023 ekipažai skirstomi į šias įskaitas:

1.6.1 Ladies GO Green įskaita. Ekipažo dalyvės yra tik moterys, visos narės dalyvaujančios pirmą kartą, ar dalyvavusios ne daugiau 3-uose orientaciniuose-pramoginiuose raliuose ar kitokio tipo autosporto varžybose.

 1.6.2 Ladies GO PRO įskaita. Ekipažų dalyvės yra tik moterys, dalyvavusios daugiau nei 3-uose orientaciniuose – pramoginiuose raliuose ar kitokio tipo autosporto varžybose.

 

1.6.3 Ladies GO Porų/ Šeimų įskaita. Ekipaže gali būti nuo 2 narių. Vairuoti privalo būtinai moteris. Gali dalyvauti poros, šeimos, bendradarbių mišrūs ekipažai.

 1.6.4 Ladies Go + Žvaigždė/Lenktynininkas įskaita. Merginos gali pasikviesti 1 vyrą/moterį žinomą pramogų, autosporto pasaulio atstovą arba lenktynininką/ę, kuris/i bus kaip pilnavertis ekipažo narys/ė. Taip pat organizatoriai turės ir savo žinomų žmonių, kuriuos ištrauks prieš renginį burtų keliu ekipažams neturintiems savo svečio/viešnios.

1.6.5 Gali būti įtraukta ir papildoma Elektromobilių įskaita. Dalyviai gali dalyvauti tik su motorine transporto priemone, kuri turi energijos keitiklį su elektrine įkraunama energijos kaupimo sistema, kurią galima įkrauti iš išorės. Šios įskaitos dalyviai registruojasi iš aukščiau išvardintų įskaitų ir pretenduoja į šios įskaitos apdovanojimus.

 

1.7. Startiniai mokesčiai ekipažams:

1.7.1 Startinio mokesčio kaina priklauso nuo ekipaže važiuojančio žmonių skaičiaus ir nuo laikotarpio kada ekipažas prisiregistravo. Pradinė startinio mokesčio kaina 130 Eur (2 ekipažo nariams), 160 Eur (daugiau nei 2 ekipažo nariams). Mokestis didėja po 10 Eur kas 10 ekipažų. Jis tvirtinamas atskiru  laišku, gavus registraciją.

 

1.7.2 Prekinio ženklo integracijos mokestis 50 Eur už kiekvieną prekinį ženklą. Bus prieš startą tikrinama ar visi Organizatorių lipdukai yra užklijuoti teisingai ir kiek kitų prekinių ženklų yra ant automobilio. Nepateikus tikslaus skaičiaus ir nesumokėjus, bus taikoma 300 Eur bauda.

 

1.7.3 Jei iš įmonės ar įstaigos dalyvauja 5 ir daugiau ekipažų taikoma 10 proc. nuolaida startiniam mokesčiui.

 

Mokėjimo iš anksto pavedimu rekvizitai:  

Gavėjas:                                  MB ,,Publika”                   

Gavėjo kodas:                         304956949

Gavėjo a/s:                              LT497300010157007254

Mokėjimo paskirtis   Ladies Go 1 etapo startinis mokestis, įrašyti ekipažo pavadinimą. 

1.7.4. Paraiška laikoma patvirtinta, kai sumokamas atitinkamo dydžio starto mokestis. Starto

mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo paraiškos pateikimo, kitu atveju

paraiška anuliuojama.

 

1.7.5. Išankstinė apmokėjimo sąskaita ir sąskaita faktūra (po apmokėjimo) išsiunčiama

dalyvio paraiškoje nurodytų el. paštu.

1.7.6 Jei ekipažas, kuris yra sumokėjęs startinį mokestį ir negali dalyvauti varžybose dėl pateisinamos priežasties t.y. dėl ligos, mirties atveju pateikus reikiamus dokumentus, siųsti prašymą ir dokumentus įrodančius priežastį dėl ko negali dalyvauti el. paštu ladiego2022@gmail.com, ekipažui grąžinama  50 proc. registracijos mokesčio. Kitu atveju ekipažo registracijos mokestis negrąžinamas. Ekipažas registruodamas į varžybas sutinka su taisyklėmis ir patvirtina dalyvavimą varžybose.

 

 

 1. DALYVIAI,  DALYVAVIMAS VARŽYBOSE

2.1.  1 -ajame etape gali dalyvauti ekipažas, kurį sudaro nuo 2 iki 5 dalyvių, bent viena ekipažo narys turi turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Vairuoti ir rungtis atlikti gali tik moterys.

2.2. Ekipažo kiekvienas dalyvis turi turėti akreditacinę dalyvio kortelę, kuri duodama registracijos metu, jei reikia pateikti teisėjams ir ją saugoti kol pasibaigs 1-ojo etapo apdovanojimai.

2.3. Ekipažo dalyviai patvirtina, kad su varžybų taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

 

 1. AUTOMOBILIAI, REKLAMA

4.1. 1-ojo etapo metu bus reikalingas standartinis automobilis, atitinkantis KET reikalavimus, galiojantis techninės apžiūros talonas ir draudimo polisas. Už šių dokumentų turėjimą ir galiojimą atsako pats ekipažas. Ekipažo automobilyje turi būti raudono trikampio formos avarinis ženklas, kuris sugedus ar įvykus eismo įvykiui privalo įspėti kitus dalyvius apie kliūtį.

4.2. Organizatoriaus išduota reklama yra privaloma visiems ekipažams. Atvykus  ekipažui į varžybų etapą, kuriame varžybos vyksta automobiliu, jis turi užsiklijuoti privalomus lipdukus, pagal iš anksto Organizatoriaus pateiktą schemą, neužsiklijavus privalomų varžybų reklamos lipdukų, ekipažo startinio numerio skirtų etapui, neleidžiama startuoti. Pametus ar kitaip netekus ekipažo startinio numerio, reklaminių lipdukų  arba jis yra blogai matomas atsako ekipažas. Jis privalo nedelsiant  informuoti Organizatorių. Organizatorius, tokiu atveju,  pasilieka teisę pašalinti ekipažą iš varžybų arba skirti  ekipažui 300 Eur baudą.

4.3. Ekipažams, reklamuojantiems tam tikrus prekinius ženklus, komercinius pavadinimas ar Varžybų metu naudojantiems kokius nors kitus reklamos elementus, yra taikomas papildomas mokestis. Apie kitų prekinių ženklų integraciją ekipažai turi informuoti Organizatorių, užpildydami registracijos formą.

 

 1. VARŽYBŲ VYKDYMAS. BAUDOS.

 

5.1.  1-ojo etapo metu oficialiu laiku laikomas Rytų Europos vasaros laikas (CET +2, UTC +3).

5.2. 1-ojo  etapo varžybos vyksta Lietuvos bendro naudojimo keliais, kelio danga: asfaltas, žvyras.

5.3.  Kelio knygoje nurodyti atstumai ir jų matavimai atlikti su  GPS įranga. Dalyvaujantiems ekipažams rekomenduojame parsisiųsti programėlę, kuri atlieka ordometro funkciją. Protestai dėl atstumų kelio knygoje netikslumų nepriimami ir nesvarstomi.

5.4. Trasoje gali būti įrengti SLK (slaptas laiko kontrolės punktas) arba SKP (slaptas kontrolės punktas), važiavimo vidutiniu greičiu specialioji rungtis, specialioji slalomo rungtis,  taip pat galimos autosporto, sportinės ir kultūrinės  užduotys.

5.5.  Varžybų dieną atvykus ekipažams į administracinę komisiją, kiekviena ekipažo dalyvė privalo dalyvauti registracijoje, organizatorius išduoda dalyvio korteles, kelio knygą ir laiko kortą, varžybų reklamos lipdukų komplektą, kurie klijuojami pagal schemą ant automobilio.

 5.6. Ekipažų automobilio starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo tvarka bus paskelbta iki gegužės 3 d.

5.6. Starto tvarka ir startiniai laikai ekipažų pateikiama likus 3 dienoms iki varžybų dienos.

5.7. Ekipažas privalo atvykti į Laiko kontrolės punktą (toliau – LK) nustatytu laiku,  pažymėtu ženklu ir laikrodžiu, pateikti laiko kortelę LK teisėjui. Ekipažo automobilis privalo būti įvažiavęs į LK atsižymėjimo zoną, jeigu yra susidariusi automobilių spūstys, ekipažo dalyvė/is gali prieiti ir duoti laiko kortelę teisėjui. Už laiko atžymos teisingumą kortelėje atsakomybę prisiima ekipažas.

5.8. Ekipažas, vėluojantis ar skubantis įvažiuoti į LK, baudžiamas baudomis.

5.8.1. Ekipažui vėluojant į LK punktą ir neatsižymėjus ilgiau nei 10 minučių, turi važiuoti toliau pagal kelio knygą.

5.8.2. Ekipažas turi įveikti LK pagal priskirtą laiką, kuris pateikiamas kelio knygoje ir  laiko kortelėje, pridedama prie faktinio starto laiko, privalo važiuoti kelio knygoje nurodytu maršrutu, nevykdant šių reikalavimų ekipažas baudžiamas baudomis.

5.8.3. Ekipažo 1 narys privalo parsisiųsti “Roadgames” programėlę, po išankstinės administracinės komisijos visi ekipažai gaus specialius kodus, su kuriais galės prisijungti prie šios platformos renginio dieną. Ji turi būti pajungta gegužės 6 d. nuo 8.30 val.

5.8.4. Roadgames programėlėje dalyviai turės atlikti papildomas užduotis, čia bus fiksuojamas dalyvių greitis. Atliekant rungtis, kur reikia įveikti greičiui, nerekomenduojama žmogui turinčiam telefone programėlę būti automobilyje.

5.8.3. Ekipažas už taisyklių nesilaikyma baudžiamas tokiomis baudomis:

5.8.4. Vėlavimas į LK (laiko kontrolės punktą) – už kiekvieną minutę + 10 baudos sekundžių, skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę bauda + 1 min.

5.8.5.Ekipažui neatsižymėjus SKP (slaptas kontrolės punktas), skiriama bauda + 2 min.

5.8.6. Atvažiavimas į bet kurį kontrolės punktą iš kitos pusės nei numatyta kelio knygoje bauda + 2 min.

5.8.7. Neatsižymėjus LK punkte ar nepravažiavus slalomo specialios rungties, bauda ekipažui skiriama + 5 min. Po starto specialios rungties signalo ekipažas turi 30 sekundžių laiko pajudėti iš starto pozicijos, jei ekipažas nestartuoja per 30 sekundžių baudžiamas 2 min. bauda, ekipažas išvažiavęs anksčiau laiko (falsstartas) skiriama 10 sek. baudos.

5.8.8. Stovelio (kūgio) nuvertimas arba pastūmimas iš vietos + 5 sekundžių bauda.

5.8.9. „Finišo bazės“ neįvykdymas + 10 baudos sekundžių.

5.8.10. Važiavimo ne pagal schemą ar trasą specialioje rungtyje atveju laikas nefiksuojamas, skiriama bauda + 2 min.

5.8.11.  Vėlavimas į finišo LK daugiau nei 10 min. skiriama bauda + 10 min.,  atvykus vėliau kaip 20 min. skiriama 20 min, o atvyks vėliau arba neatvykus Organizatorius turi teisę diskvalifikuoti ekipažą iš Varžybų.

5.8.12. Nesurinkus nustatyto taškų skaičiaus Roadgames programėlėje ar neįvykdžius privalomų užduočių bus taikoma bauda. (baudos laikas pažymėtas Kelio knygoje)

5.8.13  Privalote važiuoti pagal visas Kelių eismo taisykles. Po I-ojo greičio viršijimo – gausite įspėjimą į savo telefoną, po II -ojo minus 20 taškų, o po III-iojo greičio viršijimo būsite diskvalifikuoti iš ralio. Jį galėsite tęsti, tačiau jums nebesiskaičiuos taškai ir jūs negalėsite pretenduoti į prizines vietas.

5.8.14 Neparsisiuntus “Roadgames” programėlės ir jos nepasileidus laiku, galite Organizatoriaus sprendimu būti diskvalifikuoti iš varžybų.

5.8.14.Vidutinio greičio rungties baudos:

 Leidžiamas nuokrypis nuo nustatyto vidutinio greičio – +/- 2 sek.

Viršijus leidžiamą nuokrypį, skiriama tiek baudos sekundžių, kiek ekipažas per anksti ar per vėlai kirto finišo liniją.

5.9. Organizatoriams, teisėjams užfiksavus arba kitiems dalyviams pranešus apie kitų ekipažų netoleruotiną elgesį, Organizatorius pasilieka teisę be įspėjimo šalinti ekipažą iš varžybų. Netoleruotinu elgesiu Varžybose laikoma:

 • trukdymas Ladies Go renginio vykdymui, tyčinis elgesys ar nepagarbus elgesys su orientacinio ralio dalyvėmis, teisėjais, organizatoriais,
 • trukdymas kitoms dalyvėms trasoje varžybų metu;
 • renginyje nedalyvaujančių asmenų ar transporto priemonių pagalba ekipažui, lydėjimas ar važiavimas iš paskos, padėjimas atlikti tam tikras užduotis.

5.10. Jeigu varžybų teisėjai, organizatoriai arba policijos pareigūnai nustato, kad viena/as iš ekipažo dalyvių yra vartojusi/ęs alkoholio, kraujyje yra užfiksuota didesnė nei 0,00 promilės arba apsvaigusi nuo narkotinių medžiagų, nesvarbu ar ta dalyvė vairuoja automobilį ar ji yra keleivė, Organizatoriai turi teisę šalinti ekipažą iš varžybų ir kitame etape ar kitais metais neleisti dalyvauti.

5.11. Jei ekipažas nesilaiko KET taisyklių ir jas pažeidinėja: viršija greitį, chuliganiškai vairuoja, nesilaiko nurodytų kelio ženklų, Organizatoriai turi teisę be įspėjimo šalinti ekipažą iš varžybų.

5.12.  Dėl tam tikrų priežasčių iš Varžybų pasitraukęs ekipažas,  privalo informuoti organizatorių.

5.13. Ekipažas, laiku informavęs Organizatorių (ne vėliau kaip iki paskutinio ekipažo finišo), gaus mažiausią ekipažams skiriamą taškų skaičių už etapą, o jei neinformuoja laiku arba yra diskvalifikuojamas dėl tam tikrų pažeidimų, gauna 0 taškų.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

6.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos dalyvės patyrė varžybų metu. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taip pat padaryta žala tretiesiems asmenims varžybų metu tenka tiesioginiam kaltininkui.

6.2. Varžybų metu dalyvės prisiima pilną atsakomybę už save, savo turtą, gyvybę ir sveikatą, asmeniškai atsako už tretiesiems asmenims padarytą žalą. Kiekviena varžybų dalyvė supranta ir patvirtina, jog Organizatorius neatsako ir neatlygina dalyvės sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka ekipažui ar ekipažo dalyvei.

6.4. Dalyvės privalo laikytis Kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, miškų ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, Vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymųsi parkuose, kitų teisės aktų reikalavimų.

 

6.5. Varžybų metu būtina  važiuoti  saugiu  greičiu,  laikantis  Lietuvos  Respublikoje

galiojančių KET taisyklių. 

6.6. Jeigu varžybų metu šalyje įvestas karantino ar Ekstremalių situacijų  režimas, tuomet renginys vyksta pagal karantino ar Ekstremalios situacijos taisykles ir privaloma laikytis reikalavimų, naudojant apsaugines veido kaukes, dezinfekcinius skysčius ir t.t. Apie varžybų metu esamą padėtį, dalyvės bus informuotos papildomame biuletenyje.

 

 1. REZULTATAI IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS.

 

7.1. Varžybų rezultatai nustatomi sudedant laikus, pasiektus privalomų rungčių metu. Taip pat sudedami baudų laikai  gauti varžybų metu. Jei ekipažo rezultato laikai sutampa, aukštesnė vieta skiriama ekipažui, pasiekusiam geresnį rezultatą susumavus su vairavimu susijusių rungčių laikus.

7.2. Taškų lentelė bendrai  NVMV2023 Ladies Go Green, Pro, Ladies Go + Žvaigždė/ Lenktynininkas, Šeimų/Porų įskaitai:

1

vieta

2

vieta

3

vieta

4

vieta

5

 vieta

6

vieta

7

vieta

8

vieta

Nuo

 9 iki 19 vietos

Nuo 20

vietos

12

10

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 1. PROTESTAI, APELIACIJOS

 8.2. Protestai teikiami Organizatoriui raštu ne vėliau kaip 30 minučių po etapo preliminarių rezultatų paskelbimo internetiniame puslapyje www.ladiesgo.lt arba Kelio knygoje pateiktam rezultatų skaičiavimo platformoje. Protestas pateikiamas kartu su 150 Eur užstatu, nurodant ekipažo starto numerį, protestą pateikusios pusės interesą, prieš ką protestas pateikiamas bei visas faktines aplinkybes.

8.3. Patenkinus protestą užstatas grąžinamas, nepatenkinus protesto užstatas negrąžinamas.

8.4. Protestai prieš organizatoriaus sprendimą nepriimami, sprendimai yra galutiniai, neginčytini ir privalomi visoms dalyvėms.

8.5. Priėmus protestą, oficialių rezultatų paskelbimas gali būti atidėtas, nurodant naujus oficialius rezultatus.

 

 

 1. APDOVANOJIMAI.

9.1. Apdovanojimų ceremonija vyks varžybų dieną po finišo.

9.2. Apdovanotos kiekvienos įskaitos  I, II, III vietos nugalėtojos,  joms bus įteikiamos taurės,  apdovanotos rėmėjų prizais, jei bus įsteigti, gali būti apdovanotos ir žemesnės vietos, Organizatorius pasilieka teisę steigti papildomus apdovanojimus ir kitoms vietoms. Oficialūs rezultatai skelbiami internetiniame puslapyje www.finisas.lt

9.2. Visi ekipažai – prizininkai (ar bent viena iš ekipažo narių) privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Nedalyvavę apdovanojimuose ekipažai netenka teisės į apdovanojimus bei prizus.

 

 1. VARŽYBŲ DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1. Organizatorius tvarkydamas Varžybų dalyvių asmens duomenis, tampa asmens duomenų valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su dalyvėmis dėl Varžybų ir organizacinių klausimų.

10.2. Varžybose bus fotografuojama, filmuojama, todėl varžybų dalyviai gali būti matomi varžybų nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose, spaudos šaltiniuose, be atskiro dalyvio sutikimo.

10.3. Organizatorius imsis tinkamų priemonių, kad apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus naudojami tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais, dalyvausiančiais varžybose.

10.4. Dalyvaudama varžybose kiekviena/as ekipažo narė/ys sutinka ir neprieštarauja šioms taisyklėms, papildomiems nuostatams.

 

Stebėk naujienas mūsų kanaluose!